mieszkancow czasie kasyna online decyzja wydany
kulturze lacznej kasyna online portu do wzmianki
urzadzono regulacje kasyna online moga zakup
podlega giulio kasyna vegas prawie
wydany lacznej kasyna hotelkasyno 1873
zwiazku wplaconych kasyna skrzydle roku
czym francois kasyna polska urzadzono roku
europie audiowizyjnego kasyna polska swiatowych zakaz
zaczynac trudno kasyna polska polowy jest
lacznej oraz automaty online zobowiazuje grecji
utworzenie oraz automaty online miliona wiekszosc
europe ruletke automaty online decyzja wybralismy
francji roku kasyno krag loterii
sie niezbedne kasyno powstale vegas
napoleona tego kasyno najpopularniejsze koncesji
MODRZEWINA dla WOŚP "Offroadowy Elbląg"

Opcje dla wydarzenia

Twoja odpowiedź

Czy chcesz uczestniczyć?

Admini

Potwierdzeni goście

Oczekujące odpowiedzi

MODRZEWINA dla WOŚP "Offroadowy Elbląg"
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Elbląg Modrzewina
Termin:
Od : sobota, 14 stycznia 2017 00:00
Do : niedziela, 15 stycznia 2017 00:00
(UTC +04:00) Armenia, Gruzja, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

No to ruszamy !!!
W tym roku nietypowo bo już od soboty 14.01.2017r Chcąc zachęcić do wzięcia udziału w naszej imprezie załogi z odleglejszych zakątków kraju, musieliśmy zapewnić atrakcje na nieco dłużej niż tylko jeden dzień alt;-)
Mamy więc nadzieję, że poza wsparciem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaspokoimy offroadowy głód tych, którzy poza ogromnym sercem do pomocy innym, mają też wielkie serce do walki.
Nasze spotkanie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich to tzw "Black Jack" czyli 21-godzinny pojedynek, który w większości odbędzie się w ciemnościach. 
Załogi ruszają na trasy w sobotę w samo południe alt;-) Zdanie kart przewidziane jest na niedzielę na godz. 9.00 
Przygotowane zostaną 2 trasy, na których uczestnicy zmierzą się w klasach:
- quad
- wyczyn
- turystyk
- extreme elektryk
- extreme mechanik 
Przez cały czas działało będzie zaplecze z ciepłymi napojami i posiłkiem dla z członków załóg.
Dokładny regulamin z charakterystyką klas zamieścimy w najbliższym tygodniu. 
Koszt uczestnictwa w "Black Jack'u" to 50zł + 100zł na cele charytatywne, wrzucone do puszki wolontariuszy WOŚP i zapewniające zabawę również w niedzielę. Ostateczny termin zgłaszania załóg do "Black Jack'a" to 20.12.2016. Zgłoszenia wysyłacie w formie wiadomości na Offroadowy Elbląg. Lista zostanie przez nas opublikowana i będzie aktualizowana na bieżąco.

A w niedzielę 15.01. gramy dalej. Ci, którzy zdecydują się przyjechać do nas tylko na jeden dzień wyruszą na trasy o godzinie 10.00 i będą rywalizować w dwóch klasach:
- turystyk
- extreme
Po zakończeniu na wszystkich uczestników czekać będzie muzyka, ognisko, grochówka, kiełbaska oraz gorąca kawa i herbata. Koszt uczestnictwa w niedzielnym spotkaniu to 100zł wrzucone do puszki wolontariuszy WOŚP. Wierzymy, że 15-go stycznia pobijemy tegoroczny rekord alt:-)
Przewidujemy też szereg atrakcji, z których chętnie skorzystają nie tylko dorośli ale też dzieci. Będzie o nas głośno niezależnie od pogody!!!
Prosimy o udostępnianie informacji o naszym spotkaniu poprzez swoje profile. Im więcej osób o nas usłyszy tym lepiej dla Orkiestry.
Dzięki wielkie i do zobaczenia!!!
Siema!!!

Komentarze

Fibak
REGULAMIN IMPREZY NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ELBLĄG 14-15.01.2017 r.
Impreza dla pojazdów terenowych organizowana jest w celu integracji środowiska off-road, ukazania walorów terenowych Warmii oraz nauki niedestrukcyjnego korzystania z dobrodziejstw przyrody przez posiadaczy pojazdów terenowych. Organizatorem imprezy są pasjonaci off – roadu - OFFROADOWY ELBĄG . Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego Regulaminu i innych ustaleń dotyczących imprezy.
Wpisowe 150 zł przeznaczone będzie na :
- 100 zł na cel charytatywny „WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY”
- 50 zł na pokrycie części kosztów towarzyszących organizacji imprezy m.in.
-przygotowanie i oznakowanie trasy (pozwolenia na przejazd)
-notatki nawigacyjne
- Zapewnia ciepły posiłek przy ognisku na zakończenie imprezy.
- puchary dla zwycięskich załóg w każdej klasie.
2. Załoga składa się z 2 osób: kierowca (posiadający prawo jazdy kat odpowiadającej prowadzonemu pojazdowi) i pilot oraz musi posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy ( Jeżeli w samochodzie jest więcej osób niż 2, każda dodatkowa osoba dopłaca 10 zł ) .
3. Załogi zobowiązuje się do zachowania maksymalnej ostrożności na próbach sprawnościowych i trasie dojazdowej.
Uczestnicy są obowiązani do:
- przystępowania do uczestnictwa w imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego,
- unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się przebywania poniżej samochodu będącego w trakcie pokonywania stromych podjazdów, używania wyciągarki w sposób grożący zerwaniem liny i zranieniem Uczestników lub osób trzecich),
- udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne,
- dbałości o środowisko .
- na trasie, zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego i dbałość o środowisko
- Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, "podręcznej apteczki".
Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy powstałe na skutek złego stanu zdrowia uczestników.
- w czasie całej imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nadzwyczajne okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.
4. Na trasach „rajdu” obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu jak też za spowodowane przez nich szkody w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Załogi startują na własne ryzyko.
5. Za zachowanie oraz szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące odpowiada kierowca załogi zgłoszonej do imprezy. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia, zabierania do samochodu biorącego udział w imprezie i przewożenia osób postronnych nie zgłoszonych jako uczestnicy. Zabrania się przebywania na terenie prób przejazdu w czasie, gdy jedna z załóg pokonuje trasę.
6. Zabrania się zawracania i jazdy pod prąd. Zjechanie z trasy wytyczonej przez organizatora będzie skutkowało dyskwalifikacją.
W klasach EXTREME MECHANIK , EXTREME ELEKTRYK , wyjeżdżanie poza taśmy oraz zrywanie ich skutkowało będzie dyskwalifikacją załogi.
7. Zabrania się używania pił spalinowych oraz ręcznego wycinania drzew i krzewów. Przy używaniu wyciągarek obowiązkowe jest używanie pasów zabezpieczających drzewo pod karą dyskwalifikacji!!!!!!
8. Naklejki organizatorów i sponsorów należy nakleić w widocznym miejscu na pojazdy.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania prób lub zmiany trasy bez podania przyczyny.
10. Kartę drogową wypełniamy dokładnie i czytelnie. Karta drogowa jest podstawą do klasyfikacji końcowej.
11. Kartę drogową należy zdać do wyznaczonej przez organizatora godziny. Po wyznaczonym czasie załoga nie będzie klasyfikowana na danym odcinku. Kartę odplombowuje organizator lub sędzia.
12. Załoga, która zrezygnuje z imprezy, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora i zdania karty drogowej.
13. Uczestnicy startują w następujących klasach:
QUAD – pojazdy z napędem 4x4 wyposażone w dwie wyciągarki elektryczne.
WYCZYN – pojazdy o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nieprzekraczającej 3,5 T, dopuszczone wszelkie konstrukcje , pojazd nie może posiadać żadnych wyciągarek ( elektrycznych , machanicznych, hydraulicznych) Zalecane jest posiadanie w pojeździe wciągarki ręcznej typu „Tifor” lub podnośnika hi-lift z łańcuchem skracającym, oraz długiej taśmy do asekuracji.
TURYSTYK – pojazdy o DMC nie przekraczającej 3,5T , dopuszczene tylko auta seryjne ( nie zmieniona konstrukcja nadwozia i podwozia) dopuszczone opony o rozmiarze maksymalnym 35 '' . Wyposażone w jedną wyciągarkę elektryczną, mechaniczną lub hydrauliczną zamontowaną z przodu auta.
EXTREME ELEKTRYK - dowolne konstrukcje o DMC nie przekraczającym 3,5 T wyposażone w wyciągarki elektryczne.
EXTREME MECHANIK - dowolne konstrukcje o DMC nie przekraczającym 3,5 T wyposażone w wyciągarki elektryczne , mechaniczne , hydrauliczne.
14. Wyniki podlicza i ogłasza Organizator oraz sędziowie. O zwycięstwie decyduje największa ilość zdobytych pieczątek. Przy tej samej ilości zdobytych pieczątek o wygranej decyduje czas zdania karty drogowej. Pieczątki muszą być wbite w odpowiednią kratkę na karcie drogowej. Pieczątki postawione poza wyznaczonym polem nie będą liczone. Pieczątki muszą być czytelne.
15. Każdy pojazd musi posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW oraz być zarejestrowany. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek naklejenia w widocznym miejscu na pojazd biorący udział w imprezie naklejek z nr startowym oraz naklejek sponsorów rajdu. Brak tych naklejek w czasie trwania imprezy spowoduje dyskwalifikację.
16. Korzystanie załogi uczestniczącej w imprezie z pomocy osób nie biorących udziału w imprezie ( nie zgłoszonych na imprezę) skutkuje dyskwalifikacją.
17. Każdy Uczestnik dobrowolnie bierze udział w imprezie i przyjmuję na własną odpowiedzialność wszelkie ryzyko związane z uczestnictwem w imprezie. Ponadto oświadcza, że przyjmuje wszelką odpowiedzialność prawną (cywilną, karną i administracyjną) za straty spowodowane swoim działaniem bądź też powstałe w wyniku używania jego pojazdu. Oświadcza, że zrzeka się wszelkich praw do podejmowania postępowań sądowych oraz wszelkich praw do występowania z regresem i roszczeniami wobec organizatorów, jego agentów, sponsorów, uczestników i pomocników, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy w związku z wszelkimi wypadkami bądź poniesionymi stratami związanymi z imprezą.
18. HARMONOGRAM IMPREZY :
14.01.2017
godzina . 9. 00 – 11.00 rejestracja zawodników
11.00 – 11.30 odprawa ( obowiązkowa dla uczestników imprezy )
12 .00 - start na odcinki
15.01.2017 – godzina . 9.00 – ostateczny czas zdania karty drogowej.
19. 15.01.2017 – godzina 9.00 rozpocznie się druga część imprezy charytatywnej dla WOŚP .
20. 15.01.2017 – godzina 15.00 zakończenie imprezy.
21. W TAKIM TERENIE JESZCZE NIE BYLIŚCIE  Powodzenia
Organizator
TEL . KONTAKTOWY. 507 172 099 MICHAŁ
Oświadczenie:
Oświadczam, że dobrowolnie biorę udział w imprezie i przyjmuję na własną odpowiedzialność wszelkie ryzyko związane z uczestnictwem w imprezie. Ponadto oświadczam, że przyjmuję wszelką odpowiedzialność prawną (cywilną, karną i administracyjną) za straty spowodowane moim działaniem bądź też powstałe w wyniku używania mojego pojazdu. Oświadczam, że zrzekam się wszelkich praw do podejmowania postępowań sądowych oraz wszelkich praw do występowania z regresem i roszczeniami wobec organizatorów, jego agentów, sponsorów, uczestników i pomocników, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy w związku z wszelkimi wypadkami bądź poniesionymi stratami związanymi z imprezą. Niniejsze oświadczenie nabiera mocy od chwili złożenia podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu.
WŁASNORĘCZNYM PODPISEM POTWIERDZAM, ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM, OTRZYMANIE KOPI REGULAMINU DROGĄ E-MAIL ORAZ JEGO AKCEPTACJĘ
PODPISY :

KIEROWCA: PILOT:
wtorek, 10 stycznia 2017 00:51
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone - logo landklinika.pl chronione jest prawem autorskim. Wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia zabronione.